Integrált irányítási rendszer

3
3
3

Minőségirányítási, környezetközpontú irányítási, munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási politika

A Temaforg Kunszentmiklós Kft. nemszőtt textíliák tervezésével, gyártásával, ezek forgalmazásával kínál komplex szolgáltatást. Szervezetünk minőségirányítási, környezetközpontú irányítási, munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének alapját a jelen politika határozza meg, amely tartalmazza a vezetőség által megfogalmazott és kinyilvánított minőségre, környezettudatos működésre, munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó szándékát és irányvonalát.

Valamennyi munkatársunk magáénak vallja a szervezet politikáját, ismeri a minőségirányítási, környezetközpontú irányítási, munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer alapvető céljait, felépítését, megvalósításának módszereit és az MSZ EN ISO 9001:2009,szabvány az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány és az MSZ 28001:2008 szabvány által meghatározott követelményeket. A minőségirányítás, a környezetközpontú irányítás, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítás a vezetés minden szintjének feladata és felelőssége, mely során a vezetők elkötelezettségét, példamutatásuk, a munkájukhoz vállalt tudatos szerepük, valamint a vállalatirányítási folyamatok folyamatos figyelemmel kísérése, mérése, az azzal kapcsolatos megfelelőség kiértékelése, és a folyamatos fejlesztés hitelesíti.

Tudatában annak, hogy a minőség fenntartása és fejlesztése, környezetünk értékeinek, az egészség megóvása és megőrzése elemi feltétele a fenntartható fejlődésnek, elkötelezettségünket fejezzük ki a minőséggel, környezetvédelemmel, munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos tudatos gondolkodás általánossá tétele mellett. Elköteleztük magunkat az irányítási rendszerek folyamatos fenntartása, fejlesztése és céljai elérése mellett, mely során törekszünk az egészségre nem ártalmas, biztonságos munkakörnyezetben a minőségi munkavégzés mellett a környezeti hatásaink folyamatos csökkentésére, a sérülések és az egészségkárosodások megelőzésére.

A környezettel történő harmonikus együttélés, az egészségvédelem és biztonság szervezetünk filozófiája, ezen belül politikánk egyik alapkövetelménye, amely a beszerzésétől a megvalósításig szerves részét képezi az irányítási, megvalósítási, ellenőrzési és fejlesztési folyamatainknak. Folyamatos fejlesztéseinkkel arra törekszünk, hogy minél jelentősebb tényezővé váljunk mind a hazai, mind a nemzetközi piaci területeken. Ezen törekvésünket a megrendelőink számára a teljes vevőszolgálat biztosításával, ezen keresztül, a megrendelőink által elvárt, a magunk számára meghatározott, alvállalkozóinktól, beszállítóinktól megkövetelt minőségtudatos, környezettudatos, munkahelyi egészségvédelem és biztonság tudatos irányítással, valamint a jogszabályi kötelezettségek megfelelő teljesítésével kívánunk elérni.

Folyamatainkat a figyelembe vehető összes minőséggel, környezetvédelemmel, munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos szempont, tényező és hatás szerint folyamatosan figyelemmel kísérjük, vizsgáljuk, értékeljük, mely alapján célokat és programokat határozunk meg, tájékoztatva erről munkatársainkat, és az érdekelt feleket.

Szervezetünk minden munkatársával, a folyamatos képzések során tudatosítjuk azt, hogy saját munkaterületükön tegyenek meg mindent a technológiai folyamatok, a minőségirányítási, a környezetközpontú irányítási, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási előírások betartása érdekében, melynek köszönhetően magas színvonalú, kiváló minőségű szolgáltatást nyújthatunk a megrendelői igényeknek megfelelően, a környezeti értékek, az egészség és biztonság megóvása mellett.

 

Kunszentmiklós, 2015.03.02.

 

László Tibor

Ügyvezető igazgató