Integrált irányítási rendszer

3
3
3

A Temaforg Kunszentmiklós Kft. nemszőtt textíliák tervezésével, gyártásával, ezek forgalmazásával kínál komplex szolgáltatásokat. A szervezet minőségirányítási, környezetközpontú irányítási, munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének alapját jelen politika határozza meg, amely tartalmazza a vezetőség által megfogalmazott és kinyilvánított minőségirányításra, környezetközpontú irányításra, munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányításra vonatkozó szándékát és irányvonalát.

A szervezet valamennyi munkatársa magáénak vallja a szervezet politikáját, ismeri a minőségirányítási, a környezetközpontú irányítási, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer alapvető céljait, felépítését, megvalósításának módszereit, az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány, az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány és az MSZ ISO 45001:2018 szabvány által meghatározott követelményeket.

A minőségirányítás, a környezetközpontú irányítás, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítás a vezetőség minden szintjének feladata és felelőssége, mely során a vezetők elkötelezettségét, példamutatásuk, a munkájukhoz vállalt tudatos szerepük, valamint a külső és belső tényezők kockázatai és lehetőségei, a szervezeti folyamatok folyamatos figyelemmel kísérése, mérése, az azzal kapcsolatos megfelelőség kiértékelése, és a folyamatos fejlesztés hitelesíti.

Tudatában annak, hogy a minőség megfelelősége, a környezet értékeinek megóvása, az egészség védelme, a biztonság fenntartása elemi feltétele a fenntartható fejlődésnek, ezért a szervezet vezetősége elkötelezett a minőséggel, környezetvédelemmel, munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos tudatos gondolkodás általánossá tétele mellett.

A szervezet elkötelezett az integrált irányítási rendszer folyamatos működtetésére, fejlesztésére, céljai elérésére, mely során törekszik az egészségre nem ártalmas, biztonságos munkakörnyezetben a minőségi munkavégzés mellett a környezeti hatások folyamatos csökkentésére, a sérülések és az egészségkárosodások megelőzésére, a veszélyek kiküsz.b.l.s.re, az egészégi és munkabiztonsági kockázatok csökkentésére.

A minőségi megfelelés, a környezettel való harmonikus együttélés, az egészségvédelem és biztonság a szervezet filozófiája, valamint a jelen politika alapkövetelménye, amelyre a működés során a beszerzésétől a végrehajtásig a szervezet egésze épül, s szerves részét képezi az irányítási, megvalósítási, ellenőrzési és fejlesztési folyamatoknak.

A szervezet, folyamatos fejlesztésekkel arra törekszik, hogy minél jelentősebb tényezővé váljon, mind a hazai, mind a nemzetközi piaci területeken. Ezen törekvést a megrendelők számára a teljes vevőszolgálat biztosításával, ezen keresztül, a megrendelők által elvárt, a saját maga számára meghatározott, alvállalkozóktól, beszállítóktól megkövetelt minőségtudatos, környezettudatos, munkahelyi egészségvédelemi és biztonság tudatos munkavégzéssel, valamint a jogszabályi kötelezettségek megfelelő teljesítésével kíván elérni.

A szervezet, a folyamatait az összes minőséggel, környezetvédelemmel, munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos tényező és hatás szerint folyamatosan figyelemmel kíséri, méri, értékeli, mely alapján célokat, programokat határoz meg, és erről tájékoztatja munkatársait, szükség szerint egyéb érdekelt feleit az ehhez szükséges konzultáció és részvétel biztosításával.

A folyamatos képzések során, a szervezet vezetősége minden munkatárssal, alvállalkozóval, beszállítóval tudatosítja, hogy a saját munkaterületén tegyen meg mindent a szakmai folyamatok, a minőségirányítás, a környezetközpontú irányítás, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítás előírásainak betartására, hogy ez által magas színvonalon, kiváló minőségű terméket és szolgáltatást nyújthasson a megrendelői igényeknek megfelelően, a környezeti értékek, az egészség és biztonság megóvása mellett.

 

Kunszentmiklós, 2020.03.01.

László Tibor

ügyvezető igazgató